Redakcja

SOFIDEL POLAND SP. Z O.O.

ul. Mleczarska 31

06-400 Ciechanów

Tel: +48 (0)23 674 31 00

Faks: +48 (0)23 673 94 00

E-Mail: marketing.polska@sofidel.com

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy pod

Numerem 0000033166

NIP: PL5252150859

 

www.sofidel.com