NelsonaNelsona
 
Produkty higieny osobistej > Regina Papier Rumiankowy > Poznajemy świat

Dzień Nelsona Mandeli

Tempo di lettura - Regina Paper for People Czas czytania 2 Min.

„Łatwo jest zburzyć i zniszczyć. Bohaterami są ci, którzy budują pokój”. Kto jest autorem tych pięknych słów? Urodził się 18 lipca w 1918 roku i przez całe życie walczył o uznanie praw mniejszości: Nelson Mandela.

Przy okazji Światowego Dnia Nelsona Mandeli, zastanówmy się, jak wiele może zmienić działalność jednego człowieka! Bardzo wiele, ponieważ chodzi o autentyczne zaangażowanie się w coś, aby zmienić to, co wydaje się niesprawiedliwe lub złe; o dobry przykład; o solidarność i współpracę, aby osiągnąć cel.

Tak robimy ja i moi przyjaciele w naszym domu, współpracujemy i dążymy do wspólnego celu!
Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli został ustanowiony w 2009 roku jako wyraz uznania dla jego wkładu w budowę świata pokoju i wolności.
Od 22 roku życia Nelson Mandela walczył przeciwko reżimowi południowoafrykańskiemu, który odmawiał ciemnoskórej większości społeczeństwa RPA praw politycznych, społecznych i obywatelskich. 
Kiedy Partia Narodowa wygrała wybory w 1948 roku i rozpoczęła wdrażanie systemu segregacji rasowej znanego jako apartheid, Mandela wyróżnił się jako aktywny działacz kampanii oporu i nie tylko odegrał ważną rolę w opracowywaniu Karty Wolności, tj. programu antydyskryminacyjnego, ale założył również kancelarię prawną wraz ze swoim prawnikiem, Oliverem Tambo, aby zapewnić bezpłatną pomoc prawną tym, którzy niesłusznie potraktowani nie mieli szans na obronę w sądzie.
W 1963 roku Mandela został aresztowany. Zwolniono go dopiero po 27 latach więzienia, 11 lutego 1990 roku na skutek międzynarodowych nacisków oraz presji partii ANC (Afrykańskiego Kongresu Narodowego), na czele której stanął po wyjściu z więzienia. Kandydował na stanowisko prezydenta i wygrał wybory, pełniąc urząd przez jedną kadencję  od 1994 do 1999 roku.
Dziedzictwo Mandeli kryje się za naszym hasłem „Obejmujemy świat”. Bowiem życie każdego człowieka powinno mieć taką samą wartość, wszyscy powinni mieć takie samo prawa do życia bez rasizmu i uprzedzeń. Mandela zmienił nie tylko swój kraj, ale i resztę świata, ponieważ podążamy za pozytywną zmianą, jaka była celem jego działalności. Szacunek dla ziemi i wszystkich jej mieszkańców, miłość, pragnienie, aby zawsze zmieniać się na lepsze są motorami naszego świata.