Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

SOFIDEL S.P.A

Székhely: Via Lazzareschi 23 – 55016 Porcari (LU)
Nyilvántartási szám: adószám – IT01256000462.

Az alábbi szövegben a „Sofidel” vagy „mi” a Sofidel SPA csoportra utal mint a webhely (a továbbiakban: Webhely) szállítójára, hacsak nem hivatkozunk egy adott Webhelyre vagy más szolgáltatásra, amely esetben a „Sofidel” azt az adott entitást jelenti. A jelen Felhasználási feltételek a jelen Felhasználási feltételekre hivatkozó Webhelyekre és egyéb szolgáltatásokra vonatkoznak.
A Sofidel Webhelyre és a jelen Felhasználási feltételekre az olasz jogszabályok vonatkoznak. Mivel a Sofidel-csoport világszerte több szervezetet is magában foglal, ha egy másik vállalat van feltüntetve egy adott Webhely vagy szolgáltatás szállítójaként, akkor annak az országnak a különböző vagy további nemzeti jogszabályai alkalmazandók, ahol a vállalat található. Ebben az esetben a vállalatnak a megfelelő mértékben be kell tartania az alkalmazandó nemzeti jogszabályokat.

JOGI NYILATKOZAT
Az ezen a Webhelyen található anyagokat a Sofidel szolgáltatásként kínálja az ügyfeleinek, és csak tájékoztatási célokra használhatók fel. Az egyedi példányok azonban letölthetők az alább meghatározott kikötéseknek megfelelően. Ha anyagokat tölt le erről a Webhelyről, azzal elfogadja a vonatkozó feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, ne használja a Webhelyet, és ne töltsön le róla anyagot.

VÉDJEGYOLTALMI INFORMÁCIÓK
Minden név, logó, márkanév és védjegy a Sofidel, a Sofidel leányvállalatainak vagy kapcsolt vállalkozásainak, engedélyezőinek vagy vegyesvállalati partnereinek tulajdonát képezi. A Sofidel védjegyeit és márkaneveit csak a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban vagy a Soffass előzetes írásbeli engedélyével szabad felhasználni.
A Sofidel márkaneveinek vagy védjegyeinek bármilyen felhasználása a Sofidel-termékek reklámozására és népszerűsítésére csak a Sofidel kifejezett hozzájárulásával történhet.

KORLÁTOZOTT FELHASZNÁLÁS / EGY PÉLDÁNYRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY
A Webhelyen található összes tartalom, például szöveg, grafika, logók, gombok ikonjai, képek, hangklipek és szoftver a Sofidel vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik, és az olasz és nemzetközi szerzői jogi törvények védik. A Webhelyen található anyagok engedély nélküli felhasználása vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekkel kapcsolatos és/vagy egyéb jogszabályokat, és polgári és büntetőjogi szankciókkal sújtható.
Ezt a Webhelyet vagy a Webhely bármely elemét a Sofidel kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem szabad reprodukálni, duplikálni, lemásolni, értékesíteni, továbbértékesíteni vagy kereskedelmi célokra felhasználni. A Sofidel webhelyein található információk másolatát le lehet tölteni egyetlen számítógépre, kizárólag személyes, belső és nem kereskedelmi célú felhasználásra.
Tilos az információkat kereskedelmi célokra módosítani, felhasználni vagy továbbítani, illetve eltávolítani a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi közleményeket. A felhasználó vállalja továbbá, hogy elkerüli az anyagok bármilyen típusú engedély nélküli sokszorosítását, és biztosítja, hogy a vállalat minden alkalmazottja és vállalkozója betartsa ezeket a korlátozásokat.
A felhasználónak be kell tartania az összes vonatkozó szerzői jogi törvényt, a Webhely egyes részeit csak a Webhely megtekintése során szükséges és azzal járó tevékenységként reprodukálhatja, és személyes és magáncélú használatra kinyomtathatja a Webhely minden részét. Minden egyéb felhasználás szigorúan tiltott. A felhasználó a Sofidel előzetes írásbeli engedélye nélkül nem készíthet képernyőképeket a Webhelyről, illetve nem hozhat létre hivatkozásokat a kezdőlapon kívüli oldalaira.
A Sofidel nem biztosít kifejezett vagy hallgatólagos jogokat a szabadalmakra, a szerzői jogokra, a márkákra és védjegyekre, valamint a bizalmas üzleti információkra.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az ebben a dokumentumban található információkat jelenlegi formában bocsátjuk rendelkezésre, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve az eladhatóságra, a szellemi tulajdon megsértésének kizárására vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. Ha a Sofidel egy harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást ad meg, akkor ez csak a felhasználói navigáció javítására szolgál, és a Sofidel nem felelős az ilyen weboldalon található információk tartalmáért vagy pontosságáért.
A Sofidel semmilyen esetben sem felel semmiféle kárért, ideértve a nyereség elvesztésével, az üzleti kapcsolatok megszakadásával, az információk felhasználásából vagy felhasználásának képtelenségéből eredő információvesztéssel járó károkat, még akkor sem, ha a Sofidel tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.
A Sofidel nem garantálja az információk pontosságát vagy teljességét, illetve az ezekben az információkban szereplő szövegek, grafikák, hivatkozások vagy egyéb elemek pontosságát vagy teljességét. A Sofidel fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az információkban leírt tartalmat vagy termékeket. A Sofidel nem köteles semmilyen információt vagy egyéb anyagot frissíteni ezen a Webhelyen.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KÜLDÖTT INFORMÁCIÓK
Az ezen a Webhelyen továbbított vagy közzétett minden anyag, információ vagy egyéb közlemény (a továbbiakban: Kommunikáció) nem bizalmasnak, nem kizárólagosnak, visszavonhatatlannak, szerzői jogoktól mentesnek, harmadik feleknek teljes mértékben átadhatónak és tulajdonjog által nem védettnek tekintendő. A Sofidel nem vállal kötelezettséget az ilyen Kommunikációval kapcsolatban.
A Sofidel szabadon nyilvánosságra hozhatja, másolhatja, terjesztheti, belefoglalhatja és/vagy más módon felhasználhatja a Kommunikációt és az azokban található összes adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb anyagot kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra.
Személyes adatok ezen a Webhelyen történő megadásával vagy más módon a Sofidel részére történő elküldésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Sofidel felhasználja a megadott információk kiértékeléséhez és a Sofidel-termékek és -szolgáltatások értékesítéséhez, ideértve az ilyen adatok harmadik országokba történő továbbításának és a felhasználó személyes adatainak az interneten történő közzétételének jogát. Az olasz jogszabályoknak megfelelően a Sofidel felelős a személyes adatok feldolgozásáért, és a felhasználó helytelen adatok vagy a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb ügyek esetén a Sofidelhoz fordulhat.
Tilos olyan sértő jellegű Kommunikációt közzétenni, amely sértheti mások magánélethez való jogát, és tilos kereskedelmi marketingcélokra szolgáló vagy bármilyen módon illegálisnak vagy nem megfelelőnek tekinthető Kommunikációt közzétenni. Amikor a Soffass ilyen Kommunikációt észlel, törli a Kommunikációt, és fenntartja a jogot, hogy kizárja a felhasználót a Webhelyről vagy a szolgáltatásból.
A külső szolgáltatások, például a Facebook használatával kapcsolatban az érintett harmadik felek felhasználási feltételei is érvényesek. Például a Facebook alkalmazza a „Jogi és felelősségi nyilatkozatát” a Facebook minden felhasználójára és látogatójára, és a felhasználóknak javasolt elolvasniuk ezeket a feltételeket, mielőtt igénybe veszik az ilyen harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat.

EGYÉB
A Sofidel ennek a dokumentumnak a frissítésével bármikor módosíthatja ezeket a Felhasználási feltételeket.
A Sofidel fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint (1) módosítsa ezt a Jogi közleményt; (2) figyelemmel kísérjen és eltávolítson dokumentumokat; és/vagy (3) értesítés nélkül bármikor felfüggessze a Webhely működését.
Ha a jelen Jogi közlemény bármely feltétele, kikötése vagy rendelkezése jogellenes, érvénytelen, semmis, vagy bármilyen okból végrehajthatatlan, a nem érintett feltételek, kikötések és szabályok továbbra is érvényesek és érvényesíthetőek maradnak.

Légy naprakész
a Regina akcióiról

Szeretne további meghívásokat kapni versenyekre, exkluzív kedvezményekre és személyre szabott ajánlatokra?

Ez az oldal a reCaptcha védelme alatt áll és a Google adatvédelmi politika és általános szerződési feltételek hatálya alá tartozik.

Azzal, hogy hozzájárul az adatai feldolgozásához , Ön a MÁRKANÉV közösségének részévé válik, és számos exkluzív előnyben részesül: kedvezményre jogosító utalványok, versenyeken való részvétel, személyre szabott kommunikáció, új termékek előzetes tesztelése és meghívások a rendezvényeinkre. A regisztrációját bármikor lemondhatja.
Olvassa el az adatvédelmi irányelveket.